Preklady a tlmočenie
Pri naplnení vyučovacích kapacít poskytujeme prekladové a tlmočnícke služby v obmedzenej miere.
Ak Vám nebudeme môcť vyhovieť, pokúsime sa Vám poradiť iného prekladateľa, prípadne tlmočníka.