Radi Vám poradíme a poskytneme poradenstvo a konzultácie v týchto oblastiach:

  • Vzdelávanie v obore cudzích jazykov
  • Individuálne učebné štýly a samovzdelávanie, vzdelávanie ostatných
  • Sebamotivácia a motivácia ostatných
  • Vzdelávanie vo firmách a v školstve, meranie efektivity vzdelávania, financie vs. prínos vzdelávacích aktivít pre firmu
  • Vzdelávanie v oblasti tzv. mäkkých zručností (viď Vzdelávanie a tréning )
  • Pomoc pri štúdiu na strednej a vysokej škole, maturita, príprava bakalárskej a dipolomovej práce, výskum a štatistické spracovanie výskumu
  • Poradenstvo pri štúdiu cudzích jazykov pre budúcich pedagógov